Dôležitosť Employer brandingu

Povedali ste si už niekedy: Wow, tak v tejto firme by som chcel(a) pracovať? Alebo: To by bolo terno dostať sa do takejto firmy? Ak áno, potom určite išlo o firmu, ktorej identita či značka rezonuje v očiach verejnosti.

Čo je to Employer branding?

Employer branding prestavuje značku zamestnávateľa, ktorá zahŕňa atraktivitu, dôveryhodnosť, potenciál. Je o ľuďoch a nedá sa oklamať. Je presne tým, čo si o spoločnosti myslia a hovoria zamestnanci – súčasní, bývalí i potenciálni.

Pre firmu je to proces, ako pritiahnuť kvalitných zamestnancov vďaka budovaniu značky. Vytvára sa akýsi vzťah zamestnancov s firmou tak, aby sa spoločne stotožnili so svojimi hodnotami.

Imidž firmy, ako atraktívneho zamestnávateľa, by mal vychádzať zo záujmu o spokojnosť, vzdelanie a rast svojich zamestnancov a mal by im dávať príležitosť na budovanie kariéry.

Employer branding vplýva aj na lojalitu zamestnancov

V dnešnej dobe, keď je veľký nedostatok kvalitnej pracovnej sily, vzniká aj druhý problém – lojalita. Preto základom dobrého mena je vytvoriť „unikátnu hodnotu“, ktorú môže firma svojim potenciálnym zamestnancom ponúknuť. A z tohto dôvodu je dôležité poukázať na atraktivitu – prečo pracovať práve u nás. Pritom je dôležité vychádzať z faktu, že dnešní mladí ľudia chcú byť „in“, „trendy“, úspešní, a očakávajú, že práve to im spoločnosť poskytne.

porada-o-hodnotach-firmy-employer-branding

Aj zamestnanci si firmu preveria

Podceňovať túto problematiku sa nevypláca. Sociálne siete či blogovanie sa tešia veľkej pozornosti verejnosti. Uchádzači o zamestnanie totiž považujú sociálne a profesionálne siete za najdôležitejší zdroj pri hľadaní zamestnania. Zverejnený kritický príbeh o firme môže mať tisícky čitateľov.

Čo s negatívnou odozvou?

Ako sa teda vyrovnať s negatívnou reakciou na online profile firmy? Každé hodnotenie je dôležité a treba ho brať ako príležitosť na vyzdvihnutie dôvodov, prečo chcú ľudia vo firme pracovať. Je potrebné reagovať na všetky hodnotenia v rozumnom čase. Za pozitívne hodnotenia treba vždy poďakovať a pri negatívnych treba byť pozitívny a riešiť obsah kritiky.

Každá firma by mala mať snahu investovať nielen do rozvoja samotného brandu, ale i do svojich zamestnancov, pretože každý jeden by sa mal cítiť ako „súčasť značky“. Práve lojálni zamestnanci sú základom dlhodobej prosperity firmy. Jednoducho žijú viac pre víziu firmy.

sudrzny-tim-employer-branding

Employer branding vám pomôže získať mladých zamestnancov

Bez správneho pochopenia dôležitosti a samotnej implementácie Employer brandingu bude čoraz ťažšie obstáť v prostredí trhu práce, pretože ho dnes napĺňa nová dynamická generácia „mileniánov“, ktorá ukazuje úplne iný pohľad na život vo firmách. Staršia generácia dokáže žiť bez sociálnych sietí, ale mileniáni nie.

Ako osloviť mileniálov?

Je to práca sociálnych médií, ktoré vytvárajú váš firemný imidž, a práve prostredníctvom nich mileniáni vyhľadávajú, či im dá firma sebauspokojenie, rešpekt, vízie a rozvoj. Ak sa to podarí, nakloníte si ich na svoju stranu. Až 59 % z nich tvrdí, že príležitosti k učeniu a rastu sú pre nich veľmi dôležité. Môžeme teda skonštatovať, že sociálne médiá patria medzi najhodnotnejšie recruitingové stratégie.

Ak sú používané správne, pomôžu zvýšiť akvizíciu talentov, ako aj samotný rozvoj Employer brandingu.  Vďaka nim zvyšujete povedomie o vašej značke – zdieľate prostredníctvom nich obsah, napr. o získaných nových oceneniach atď. Vzájomnou komunikáciou na sociálnych platformách získate lojálnosť zamestnancov a môžete ich oceniť. Tiež získavate okamžitý feedback o tom, čo si myslia, o priebehu pracovného pohovoru atď. Dokážete nimi presne zacieliť pri vyhľadávaní kandidátov s tými správnymi  schopnosťami či zručnosťami. A v konečnom dôsledku využívanie sociálnych médií na takého účely pomáha znižovať náklady.

potrasenie-rukou-uchadzaca-o-zamestnanie-so-zamestnavatelom-na-pohovore-employer-branding

Na záver jedna dobrá rada:

Získajte ľudí, ktorí žijú a dýchajú pre vašu spoločnosť, a opýtajte sa ich, čo je pre nich najdôležitejšie v práci.

Pravidelný newsletter

Odšťavený z čerstvých marketingových noviniek, plný výživných informácií. Nezmeškajte náš obsah a zostaňte v obraze.

Author avatar
Mariana Balúnová
Neustála radosť spoznávať ľudí, ktorí ju vždy niečím inšpirujú, ju postavila do roviny Sales Manager v CF-ku. Viera v naše služby a schopnosť tímu dáva Marianke silu a energiu pre biznis. Najväčšou odmenou je pre ňu spokojný klient. Budovanie dôvery považuje za jeden z kľúčových momentov celej škály aktivít, ktoré denne vykonáva. A keď príde na rad relax, najväčším potešením je pre ňu wellness.