Náš príbeh

2014 – Na začiatku bola idea

Nápad zaoberať sa obsahovým marketingom dostal Roman Kleman na jar v roku 2014. Prišiel ako strategická vízia k posunu a originalite tradičnej reklamnej agentúry RenaCo.

Názov contentfruiter vykreoval ako meno novej divízie zameranej na content marketing. Symbolizuje prácu s obsahom, ktorá dokáže prinášať ovocie. Za fruitera je označovaný pestovateľ ovocia, strom prinášajúci ovocie a tiež loď, ktorá ovocie k zákazníkom preváža. Presne to vystihovalo poslanie a podstatu novej služby.

2015 – Prvý kontrakt a posila

V januári 2015 prišiel prvý content marketingový kontrakt.

Výraznejšie napredovanie značky contentfruiter začalo od mája roku 2015, kedy prišiel Patrik Vavrovič. Ako absolvent marketingového manažmentu na FM UK v Bratislave sa po 5 rokoch štúdia s vedomosťami a skúsenosťami aj z oblasti content marketingu vrátil späť do rodnej Nitry. Po pohovore okamžite dostal ponuku na spoluprácu.

Pokračovalo cibrenie vlastného know-how, budovanie kvalitného tímu, pribúdali projekty aj referencie.

2016 – Prvá CM agentúra a garancie

ContentFruiter ako divízia narástla a v zámere špecializácie sa od materskej agentúry oddelila. 24. februára 2016 sa zrodila ako ContentFruiter s.r.o. – prvá špecializovaná content marketingová agentúra na Slovensku. Jej prvým strategickým rozhodnutím bolo zostať v Nitre s víziou vybudovať tu kvalitný tím. Tak vznikla základňa pre veľmi šikovných špecialistov – našich Fruiterov.

Na základe skúseností sme content marketing doplnili o garancie rastu vopred definovaných KPIs a nazvali sme ho FUNKČNÝM CONTENT MARKETINGOM (FCM).

contentfruiter logo

2017 – Český trh | RECfruit

Aj rok 2017 sa niesol v znamení rastúceho počtu projektov, ich výkonov a pochvalných referencií klientov. Takto povzbudení sme založili aj ContentFruiter CZ s.r.o. a začali naše služby aktívne ponúkať aj českým klientom.

Rozbehli sme vlastný neziskový projekt RECfruit zameraný na podporu mladých videomakerov. Vďaka tejto súťaži sa nám podarilo objaviť už viacero mladých a talentovaných videotvorcov a ukázať im nové obzory.

recfruit logo

2018 – Štruktúra agentúry a prvé ocenenia

Po konzultáciách so špecialistami sme agentúru posilnili zostavením jej profesionálnej organizačnej štruktúry tak, aby umocnila naše vlastné know-how. Výraznejšie sme tiež rozšírili tím našich Fruiterov.

Všimla si nás aj odborná porota v zahraničných CM súťažiach, kde sa oba naše prihlásené projekty umiestnili na shortliste content marketingovej súťaže Fénix content marketing (projekt Krytina.sk v kategórii Online magazín a Naša voda za Content marketingovú stratégiu).

Logo Fénix Logo Fénix

2019 – DNA ContentFruiter

Po tom, čo sa tím Fruiterov významne rozšíril, sme si zadefinovali HODNOTY AGENTÚRY. Ako našu DNA sme ich slávnostne prezentovali v roku 2019. Charakterizujú a definujú naše poslanie a vízie. Dominujú v nej napríklad radosť z práce, tvorba hodnôt, posúvanie hraníc či zodpovednosť.

Boli sme opäť ocenení shortlistom v rámci súťaže Fénix content marketing za Najlepšiu distribúciu obsahu a to s projektom Čaro dreva pre klienta Helios Slovakia.

Logo

2020 – Vznik divízie ContentHome a ocenenie

Na zvyšujúci sa záujem klientov o ďalšie naše služby sme reagovali vznikom divízie ContentHome, ktorá ponúka samostatné služby online marketingu, práce s obsahom a copywritingom, ako aj predaj mediálneho priestoru v rámci vlastných projektov (médií).

Projekt Čaro dreva opäť ocenila odborná porota, tentokrát v medzinárodnej súťaži Zlatý středník, kde získal 3. priečku v kategórii Priemysel, energetika a strojárstvo.

Logo Zlatý středník

2021 – Nová vizuálna identita

Po piatich rokoch samostatného fungovania sme náš rast a posun podčiarkli aj vizuálne a v marci 2021 predstavili novú korporátnu identitu agentúry. Vyjadruje naše ambície, postavenie na trhu, poslanie, DNA a naše HODNOTY. Zdôraznili sme tak náš význam pre klientov, pretože práve TRVALÉ HODNOTY sú to, čo našou spoluprácou získavajú.

Po piatich rokoch sme „vystúpili spoza stromu“, za ktorým sme celý ten čas pracovali na sebe a pre našich klientov.

 

Aktivity výkonnostného marketingu realizujeme pre klientov už niekoľko rokov a ich intenzita stále rastie. V roku 2021 sme splnili všetky podmienky, aby sme sa stali Google Partner agentúrou. Tento status si držíme kontinuálne dodnes. 

 

2022 – Sme novým členom ADMA a odnášame si ceny z Fénix content marketing

V tomto roku sme sa úspešne uchádzali o členstvo v Asociácii digitálnych marketingových agentúr (ADMA). Stali sme sa tak jednou z agentúr, ktorá má možnosť priamo formovať trh digitálneho marketingu na Slovensku.  

Rok 2022 bol pre CF naozaj úrodný. V rámci súťaže Fénix content marketing sme sa stali jednou z najviac oceňovaných agentúr. Odniesli sme si 3 ocenenia a 1 shortlist. Konkrétne 2 ceny v kategórii Najefektívnejší firemný obsah (2. miesto projekt pre SCONTO Nábytok a 3. miesto projekt pre SCANquilt), 1 cenu za Vizuálizáciu dát (3. miesto za infografiku pre Magazín OSIVO) a shortlist pre infografiku vytvorenú v rámci projektu Čaro dreva pre KANSAI HELIOS. 

2023 – Prvýkrát na e-commerce veľtrhoch v Prahe 

V roku 2023 sme po prvýkrát mohli zažiť atmosféru skutočne veľkých e-commerce veľtrhov. Vo februári sme s našim stánkom zavítali do Prahy na Czech Online Expo a v máji na rovnakom mieste aj na veľtrh Reshoper. Odniesli sme si nielen dobrý pocit, nové poznatky, ale aj množstvo nových kontaktov.