CM BRIEF

CONTENT MARKETINGOVÝ PROJEKT

Zadanie je veľmi dôležitá súčasť projektu. Prinášame niekoľko okruhov otázok, ktorých zodpovedanie je nevyhnutné pre naladenie a prípravu úspešného content marketingového (CM) projektu. Po získaní odpovedí je možné začať pracovať na ponuke na mieru. Ak nám niečo ešte bude chýbať, dopýtame sa vás. Kvalitná ponuka nedokáže vzniknúť bez priamej komunikácie s klientom.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Zadefinujte vaše jedinečné konkurenčné výhody. Pozrite sa na váš biznis, vaše produkty, služby a značku aj z pohľadu vášho zákazníka (v skratke). Čo charakterizuje vašu značku?
Ak riešite konkrétny problém v marketingovej komunikácii, popíšte ho. Ak hľadáte agentúru k spolupráci, pripojte aj váš brief ak ho máte spracovaný. Ak vidíte priestor na posun a využitie príležitostí – načrtnite ho. Môže súvisieť s vašou webovou stránkou, obsahom na nej, sociálnymi sieťami, konverziami, výkonnostnými kampaňami a pod.
Uveďte vašich primárnych konkurentov v poradí podľa dôležitosti. Pozrieme sa aj my na ich silné a slabé komunikačné stránky. Zadefinujte ako konkurenciu vnímate vy zo svojho pohľadu. Aké im prisúdite vlastnosti.

4. Vaša cieľová skupina

Uveďte vašu primárnu, prípadne aj sekundárnu cieľovú skupinu, na ktorú sa chcete zamerať. Čím viac údajov uvediete, tým ju lepšie pochopíme.

5. Aké ciele očakávate / KPIs

Načrtnite, čo očakávate, že by sa malo po zrealizovaní aktivít, na ktorých sa dohodneme, udiať. Napríklad: rast organickej návštevnosti, rast celkovej návštevnosti, rast angažovanosti, rast konverzií, rast počtu objednávok, získavanie nových kontaktov; budovanie povedomia; zasiahnutie špecifickej cieľovej skupiny a pod. Ciele definujte aj rámcovo, napríklad: funkčný web, kvalitný obsah, posilnenie vlastnej komunity, náskok pred konkurenciou a pod.

Ak existujú kľúčové témy, na ktoré sa určite chcete zamerať z pohľadu tvorby obsahu, načrtnite ich. Ich cieľom bude edukácia, motivácia a inšpirácia zákazníkov.
Uveďte, ak preferujete konkrétne formy obsahu, ktoré vyslovene chcete mať zahrnuté v projekte (články, infografiky, e-knihy, videá, podcasty, kvízy...).
Uveďte, ak sú niektoré kanály pre distribúciu obsahu, ktoré referujete a chcete mať zahrnuté v projekte (Facebook, Instagram, LinkedIn, natívna reklama, e-mail marketing...).
Ak máte v pláne v blízkom období zásadné zmeny týkajúce sa webu, produktov, iné dôležité zmeny o ktorých viete, definujte ich. Popíšte čokoľvek, čo by sme mali brať do úvahy pri návrhu spolupráce. Napríklad aj spoluprácu s ostatnými marketingovými agentúrami, ktorú chcete zachovať.
Ak sú vám známe nejaké zásadné pravidlá, smernice, obmedzenia, napr. v rámci webovej stránky, komunikácie a pod., ktoré môžu ovplyvniť návrh našich aktivít, zadefinujte ich.
11. Teritoriálny záber
12. Investícia / Rozpočet

Definujte reálne rozpätie rozpočtu, ktorý viete alokovať na dané služby. Vyberte výšku možného mesačného paušálu, alebo ročného rozpočtu. Zvlášť môžete uviesť aj mediálny budget (rozpočet na kredity pre výkonnostné kampane alebo reklamu na sociálnych sieťach). Usmernenie: Komplexný projekt ako napríklad full-service content marketingový projekt na mieru na 12 mesiacov je od paušálu 4.000 eur/mes. bez DPH. Ak máte požiadavku na niečo konkrétne, napríklad nový web, uveďte jednorazovú projektovú cenu spolu.

Trvalejšia spolupráca
Súčasťou uvedeného rozpočtu už je aj mediálny rozpočet
13. Poskytnutie analytických dát
Profesionálnejšiemu navnímaniu vašej pozície a výsledkov prispejú analytické dáta. Ponuka môže obsahovať aj predikcie konkrétnych výsledkov po roku našej spolupráce, k čomu potrebujeme mať k dispozícii dáta (napr. z Google Analytics).
Termín vhodného spustenia spolupráce / projektu (ak je)

16. Kontaktné údaje

S akou zodpovednou osobou budeme počas prípravy ponuky komunikovať:

Odber newslettera

Ďakujeme, že ste svedomito pristúpili k vyplneniu úvodného zadania a tým k vzájomnému procesu spoznávania.