Ako sme inštalovali content marketingový projekt pre spoločnosť Legrand [case study]

Ak sa rozhliadnete po internete a budete sa snažiť nájsť informácie a odpovede na vaše otázky o elektroinštaláciách, videovrátnikoch či záložných zdrojoch, pravdepodobne v istom momente natrafíte i na portál Electrend. Tento online magazín vďaka našej spolupráci so spoločnosťou Legrand, významným globálnym hráčom v danom segmente, prináša množstvo užitočných informácií, inšpirácie a odpovede na otázky laikov i profesionálov z tejto oblasti. Čísla za prvý rok fungovania projektu nás príjemne prekvapili.

Za prvý rok jeho fungovania si cestu k tomuto online magazínu našlo už viac než 130 000 unikátnych používateľov.

Rozhodli sme sa preto poukázať na niektoré špecifiká projektu a opäť ukázať, že i v náročnejšom odvetví, ktoré si vyžaduje iný prístup a kus odborného obsahu, je možné zaujať široké publikum a budovať s ním dlhodobý vzťah.

„Bola to pre nás veľká výzva a zároveň očakávanie ako sa projekt bude vyvíjať. Je to prvá naša väčšia iniciatíva v online priestore. A keďže sme, ako sa hovorí, nechceli zaspať na vavrínoch, tak sme museli do toho ísť. Čo sa týka výsledkov projektu, tak tie sú nad naše očakávania. Nečakali sme, že oslovíme vďaka content marketingu také publikum a bude o témy tak veľký záujem.“

Petra Kmeťová
Communication Manager
LEGRAND Slovensko, s.r.o.

Cieľom projektu v prvej fáze bolo osloviť koncového zákazníka (B2C), budovať zo značky Legrand informačného lídra v segmente, zveľaďovať publikum pravidelných odberateľov newslettra a vo vhodných momentoch prepájať online magazín s korporátnym webom. To, že teraz už online magazín navštevujú i odborníci a špecializované firmy (B2B), je príjemným bonusom navyše.

domovská stránka
Náhľad domovskej stránky Electrend

Už prvý rok spolupráce a výsledkov ukázal, že potenciál v rámci odboru je veľmi veľký, a to i z toho dôvodu, že ako ukázala aj naša úvodná analýza, spoločnosti v tomto segmente iba v malej miere pracujú s užitočným, nekomerčným obsahom a odpovedajú na otázky ľudí.

Spoločnosť Legrand sa tak vďaka hodnotnému obsahu už v krátkom čase stala primárnym zdrojom informácií v segmente a vybudovala si veľké množstvo pravidelných sledovateľov. Prirodzene, ani pri tomto projekte by to nešlo bez podrobnej analýzy a skúmania toho, čo používateľov skutočne zaujíma, aké otázky kladú vyhľadávačom či v rámci diskusií, aké odpovede dostávajú a čo robí či viacmenej nerobí konkurencia. Dôležité bolo tiež sústrediť sa na to, aby sme aj odborný obsah prinášali v podobe zrozumiteľnej pre bežného spotrebiteľa-neodborníka.

ukážka témy
Ukážka niekoľkých tém z Electrend

Veľkou pomocou v rámci úvodnej analýzy bolo aj veľmi aktívne Legrand fórum, ktoré spoločnosť Legrand už niekoľko rokov prevádzkuje a kde sme našli množstvo inšpirácie na rôzne témy. Tie boli doplnené aj v rámci živej diskusie so špecialistami z jednotlivých segmentov v rámci spoločnosti, ktorí nám rozprávali o častých otázkach, ktoré sa ľudia pýtajú, o dôležitých aspektoch a špecifikách jednotlivých produktových radov.

Našou úlohou v tejto fáze bolo doplniť tieto podnety o výsledky analýz z online analýzy prostredia, ktorá odhalila ďalšie témy, kľúčové slová a frázy, ktoré by možno nikomu z nás v tej chvíli nenapadli.

TIP

Pozrite sa, čo ľudia vo vašom segmente naozaj hľadajú. Aké otázky sa pýtajú, čo ich zaujíma, ale aj kedy ich to zaujíma, a prispôsobte tomu svoju obsahovú stratégiu. Slovo, ktoré by malo vystihovať vašu obsahovú stratégiu, je RELEVANCIA.

Práve takéto príležitosti, medzery na trhu a v témach spoločne vyskladajú content marketingovú stratégiu a projekt, ktorý má šancu presadiť sa na trhu a prinášať firmám relevantné výsledky.

Dôležité momenty projektu a špecifiká

Prvým veľmi dôležitým bodom, ktorý určite chcem spomenúť, je spôsob, akým je portál prezentovaný, a kde je obsah umiestnený. Ak sa pozriete na portál Electrend (electrend.sk) a následne na webovú stránku legrand.sk, nepochybne si všimnete, že tieto webové stránky sú vizuálne úplne odlišné. Už od začiatku sme nastavovali stratégiu, ktorá nemala okamžite stavať do popredia samotnú značku, ale tému ako takú. Ak sa však pozriete pozornejšie, vidíte, že fyzicky je obsah a samotný portál umiestnený na doméne legrand.sk (legrand.sk/electrend).

Aj toto je jedna zo stratégií, ktorú aplikujeme pri rozhodovaní o umiestnení content marketingového projektu. Nie je to teda klasické riešenie obsahovej sekcie na korporátnej doméne klienta, povedzme v sekcii Magazín. A nie je to ani riešenie úplne samostatného portálu (ide iba o presmerovanie z domény electrend.sk).

Nastavenie realizované pri portáli Electrend má niekoľko veľmi dôležitých výhod. Jedna z nich je určite z pohľadu SEO. To, akým spôsobom je portál umiestnený, pomáha celkovej autorite domény a samotná historická sila domény legrand.sk pomáha(la) rýchlejšiemu štartu projektu.

Druhou, nemenej podstatnou výhodou, je fakt, že ak začnete vyhľadávať kľúčové slová v Google, zaregistrujete, že ako prvá vám padne do oka doména legrand.sk a až následne Electrend. Podvedomie používateľa vníma značku Legrand ako primárny zdroj informácií. V tomto momente teda budujeme brand Legrand ako odborníka v segmente. Používateľ však zároveň hneď po prekliku vníma aj prepojenie medzi značkou a samotným online magazínom.

google vyhľadávanie legrand
Ukážka výsledku vyhľadávania online magazínu Electrend v Google

Ak už si pozeráte portál Electrend, preklikávate sa jednotlivými kategóriami, čítate obsah, vidíte viaceré dôležité prepojenia na webstránku Legrand a jej jednotlivé podstránky (vypínače, záložné zdroje, videovrátniky, …). Samozrejme, taktiež sa v rámci Electrend sústredíme na zber relevantných marketingových leadov (e-mailové kontakty do databázy).

Výsledky projektu po 12 mesiacoch

Iste vás bude zaujímať, aké výsledky dokázal tento projekt priniesť po prvom roku spolupráce (hoci z pohľadu content marketingu je to stále krátka doba na relevantné vyhodnotenie). Spomenul som zaujímavé číslo z pohľadu unikátnych návštev (130 000), určite však nie je jediné z pohľadu výsledkov, ktoré stojí za zmienku. Napríklad, už v prvom roku tvorila organická návštevnosť viac ako 42 % z celkového počtu návštev.

Upozorním však aj na to, že na výsledky, ako som písal aj vo svojom článku o časovom hľadisku pri vyhodnocovaní content marketingu, je potrebné pozerať nielen spätne do minulosti, ale predpovedať aj ich budúci vývoj, keďže veľmi významnou zložkou výkonu je organická návštevnosť, ktorá má dlhodobý efekt.

Organická návštevnosť

A práve organická návštevnosť je aj jedným z pilierov návštevnosti portálu Electrend. Stačil jeden rok práce a portál dnes už dosahuje organickú návštevnosť vyššiu ako 10 000 návštev mesačne. Na to, v akom segmente sa pohybujeme, stoja tieto výsledky určite za pozornosť.

Rastúca organická návštevnosť od leta 2019

Organická návštevnosť stabilne rastie od momentu spustenia projektu (v lete 2019). Prirodzene s rastom organickej návštevnosti súvisí obsadenie top priečok v rámci organického vyhľadávania na viaceré relevantné kľúčové slová. Len pre príklad uvediem frázy na 1. Pozícii, ako „videovrátnik“ (2 400 vyhľadávaní mesačne), prepäťová ochrana (1 900 vyhľadávaní mesačne), prúdový chránič do kúpeľne (170 vyhľadávaní mesačne).

Marketingové leady

Žiaden projekt by však nemal končiť iba pri návštevnosti (hoci je základným predpokladom, aby projekt dosiahol relevantný výsledok). Aj my sme už v úvode hovorili o dôležitosti budovať relevantné publikum s možnosťou pravidelne ho oslovovať prostredníctvom newslettra. Electrend pomohol rozšíriť databázu už o viac než 1 000 nových aktívnych kontaktov – medzi nimi je aj značná časť odborníkov. Tí na pravidelnej báze sledujú newsletter Legrand, ktorého pevnou súčasťou sú aj novinky z online magazínu Electrend.

Zberu relevantných kontaktov pomohlo aj vytvorenie unikátnej e-knihy „Od návrhu po bývanie“, ktorá ako jedna z mála komplexne rieši problematiku elektroinštálácií. Pomerne značná časť kontaktov, ktoré si e-book stiahli, sa prihlásila aj na odber newslettra.

Formulár na stiahnutie e-knihy Od návrhu po bývanie

Prekliky na relevantné podstránky na legrand.sk

Ani pri budovaní databázy a publika to však nekončí. Ďalším dôležitým momentom projektu sú prekliky na relevantné podstránky na legrand.sk. Tie používateľa z portálu Electrend navedú priamo k jednotlivým riešeniam či produktom, ktoré Legrand ponúka. Nejde ale o obyčajného zákazníka. Tento zákazník je v tomto momente už edukovaný. Často ide o klienta, ktorý si už vďaka content marketingu dlhodobo buduje vzťah k značke a zároveň vníma túto značku ako odborníka (možno i najrelevantnejšieho v oblasti). Od tohto je už len malý krok k vykonaniu nákupu či skontaktovaniu sa s odborníkmi priamo v Legrand.

Ukážka umiestnenia reklamného CTA spoločnosti Legrand

Samozrejme, toto je iba malá časť toho, čo všetko dokáže projekt, ako je Electrend, v skutočnosti prinášať spoločnosti, ktorá je už desiatky rokov vnímaná ako veľmi silný hráč na trhu. Práve takýto projekt, ktorý odpovedá na relevantné otázky potenciálnych zákazníkov a v podobe odpovedí im prináša reálnu hodnotu, dáva spoločnosti Legrand na Slovensku z dlhodobého hľadiska silnú konkurenčnú výhodu. Faktom je, že Legrand má dnes k dispozícii vlastné médium s vysokou pravidelnou návštevnosťou, ktoré dokáže okamžite osloviť významnú cieľovú skupinu.

Slová na záver

Ako ste mohli vidieť, už za jeden rok aktívnej práce je možné vytvoriť publikum v rámci rôznych kanálov a tiež portálu zabezpečiť organickú návštevnosť, ktorá v priebehu jedného roka prekonala organickú návštevnosť korporátnej domény. To je sila užitočného obsahu, relevantných informácií podložených dôkladnou analýzou a nastavenou dlhodobou stratégiou. Ďakujeme, Legrand, že máme príležitosť podieľať sa na tak unikátnom projekte na slovenskom trhu.

Pravidelný newsletter

Odšťavený z čerstvých marketingových noviniek, plný výživných informácií. Nezmeškajte náš obsah a zostaňte v obraze.

Author avatar
Patrik Vavrovič
Už viac ako 7 rokov aktívne žije content marketingom. V CF-ku pôsobí od jeho vzniku na pozícii Managing Director a dozerá na strategický priebeh projektov. Vyštudoval marketing na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Dnes pravidelne prednáša na marketingových konferenciách – mohli ste ho vidieť napr. na viacerých ročníkoch Digital Rulezz. Ako bývalý aktívny športovec aj dnes trávi svoj voľný čas najmä športom, je zároveň dobrovoľným hasičom a čas si kráti aj hrou na klavíri.
Odber newslettera
Dátum konania webinára mi nevyhovuje

Zanechajte nám na Vás kontakt a my Vás budeme kontaktovať ak budeme realizovať webinár s touto témou aj v inom termíne.