Najčastejšie nedostatky firemných blogov a online magazínov – 2. časť

Tento text je pokračovaním prvej časti, ktorá sa zameriavala na nedostatky obsahovej sekcie ako celku. V druhej časti sa pozrieme na konkrétne chyby týkajúce sa vnútra obsahu – v tomto konkrétnom prípade článku.

Chýbajúce obrázky priamo v článku

Stále existuje veľa obsahových sekcií, kde sa s obrázkami v obsahu nepracuje vôbec, hoci by sa to veľmi hodilo. Ak investujete čas do tvorby obsahu, dajte si záležať i na tom, aby bol obohatený aj o obrázky. Nezvýšite tým len jeho hodnotu, ale aj zážitok pre používateľov vašej webovej stránky. Samozrejme, sú určité segmenty, kde obrázky nehrajú prioritnú rolu, ale i tu je dobré obsah odľahčiť takouto formou, eventuálne články vhodne doplniť tabuľkami, grafmi a pod.

Článok, ktorý neobsahuje obrázky v Milkblogu od MILK-AGRO (všetky články v blogu neobsahujú obrázky v článku)

Využívanie nesprávnych obrázkov

Pomerne často je vidieť nesprávne využívanie obrázkov z hľadiska veľkosti či (ne)kvality.

Samotnou témou je využívanie kontextuálne nesprávnych obrázkov, ktoré nijako nesúvisia s textom. Nie je vždy nevyhnutné, aby článok obsahoval veľa obrázkov – menej je niekedy viac. Naopak, existujú isté segmenty, prípadne niektoré konkrétne témy, kde je určite vhodné pracovať s obrázkami či videami výrazne viac (móda, nábytok, gastro).

TIP

Uistite sa, že využívate obrázky, ku ktorým máte povolenie na použitie – platená alebo free fotobanka, oslovenie autora fotografie/videa a vyžiadanie súhlasu na použitie vo vašom obsahu s uvedením zdroja. Pochopiteľne, najväčšou istotou a najväčšou pridanou hodnotou, ale zároveň najnákladnejšou možnosťou je práca s vlastnými originálnymi fotografiami.

Nesprávne orezané titulné obrázky v blogu Bonavita

Práca iba s jedným formátom obsahu (články)

Nie vždy je chybou, ak firma pracuje iba s jedným formátom obsahu. Aj my odporúčame začať radšej postupne, než sa vrhnúť do viacerých vecí naraz a žiadnu nerobiť poriadne.

Niekedy je však naozaj vhodné zamyslieť sa nad tým, či by moji zákazníci radšej nevideli aj iné formy obsahu – videá, podcasty, infografiky, kvízy, e-knihy a pod. Nie je to krok vedľa, ak začnete napríklad článkami a do stratégie postupne budete pridávať aj iné formy obsahu. Prípadne využijete už vytvorený obsah a zrecyklujete ho do ďalších formátov.

Gramatické chyby

Ak by sme z týchto nedostatkov vytvárali rebríček, pravdepodobne by sa medzi TOP 3 najčastejšími chybami obsahových sekcií umiestnili tie gramatické a štylistické. Pokiaľ sa zameriavate na tvorbu hodnotného obsahu, určite nezabudnite na gramatickú korektúru na záver. Hrúbky totiž veľmi zásadným spôsobom degradujú kvalitu a hodnotu samotného textu. Používatelia sa začnú sústrediť práve na chyby a pridanú hodnotu obsahu potom prehliadajú. Ak nemáte v internom tíme niekoho, kto špičkovo ovláda gramatiku a komu môžete zveriť kontrolu textov, investujte do externého profesionálneho korektora. Uvidíte, že táto investícia sa vám jednoznačne vyplatí.

Koľko chýb nájdete v tejto krátkej ukážke z blogu Bonavita?

Nepreložené časti textov

Nestáva sa to síce tak často ako pri predchádzajúcich príkladoch, avšak už neraz som sa stretol s obsahom, kde jednotlivé časti (kategórie, nadpisy, pasáže textov) neboli preložené. Problematické to môže byť hneď z dvoch dôvodov. Používateľ nemusí textu rozumieť a taktiež to určite nepomáha ani vašim SEO aktivitám. Ak aj citujete nejaký zahraničný zdroj, preložte ho do slovenčiny a citujte správne.

Nenastavené SEO

Pre mnoho firiem je práca s obsahom spojená s cieľom zvyšovať organickú návštevnosť webovej stránky. Iba samotná tvorba obsahu však ešte vysoké pozície automaticky nezaručí. Nenastavené alebo zle nastavené parametre dôležité z pohľadu SEO výrazne obmedzujú napĺňanie tohto cieľa. SEO je samostatná téma, preto sa o nej nebudem rozpisovať. Ak sa však optimalizácii pre vyhľadávače nevenujete a dlhodobo tvoríte zaujímavý obsah, mali by ste si o tejto problematike naštudovať viac.

Neaktuálny obsah

Každý obsah má svoju životnosť. Niektoré témy, tzv. evergreen obsah, dokážu fungovať naozaj dlhé roky. Iná má platnosť iba jeden rok, keďže sa viaže k aktuálne prebiehajúcemu roku. Životnosť ďalšej je ešte kratšia. Pokiaľ máte v obsahovej sekcii taký obsah, ktorý ľudia pravidelne navštevujú (napr. z organickej návštevnosti), je skvelou stratégiou tzv. republishing (opätovné zverejnenie už vytvoreného obsahu). Ešte predtým by ste ho však mali aktualizovať a doplniť o nové informácie. Efekt takto nanovo publikovaného obsahu vás môže veľmi príjemne prekvapiť.

Prehnaná komercia v obsahu

Spolu s gramatickými chybami by sme prehnanú komercionalizáciu mohli určite zaradiť niekde na čelo tohto pomyselného rebríčka. Tlak na komerciu vo vašom vlastnom priestore (vašej obsahovej sekcii/blogu) je až na niekoľko výnimiek skôr kontraproduktívny. Na smerovanie používateľa nemusíte pôsobiť tlakom priamo v texte. Viete ho presvedčiť správne nastavenými, atraktívnymi a nasmerovanými CTA (call-to-action) prvkami okolo obsahu.

Používateľ v magazíne očakáva skutočné rady, bez nátlaku, bez manipulácie a presviedčania, že moje produkty sú tie najlepšie, ktoré si na trhu môže kúpiť. Asi si viete predstaviť sklamanie či rozhorčenie potenciálneho zákazníka, ktorý si číta na prvý pohľad užitočný článok, napr. s názvom Ako vybrať…, avšak zakončený jednoznačným odporúčaním, aby si kúpil práve ten môj produkt. Verili by ste takémuto obsahu, že bol naozaj objektívny a pravdivý?

Iné, samozrejme, je, ak je váš produkt súčasťou príbehu, deja a prirodzene (natívne) zapadá do obsahu. Toto je dobrá a fungujúca stratégia v rámci content marketingu. Takýto obsah je typický napríklad pre recepty či DIY postupy, ale môže mať aj formu prípadových štúdií alebo rozhovorov.

Komercia v obsahu, ktorý sa javí aj podľa nadpisu ako nekomerčný

Záver 2. časti

Prešli sme si zatiaľ 16 základných nedostatkov blogov. Ak ste sa našli v niektorom z týchto bodov, pokúste sa ich ešte predtým, než sa pustíte do tretieho dielu, zapracovať do blogu. Nenechávajte si všetko na záver, podstatné sú malé zlepšenia, ktoré vedú k veľkému pokroku.

V poslednej časti sa pozrieme na nedostatky a vylepšenia týkajúce sa nielen vnútra obsahu, ale aj okolia obsahu – povieme si viac o práci s CTA prvkami, štítkovaním či spätnými odkazmi v obsahu.

Pravidelný newsletter

Odšťavený z čerstvých marketingových noviniek, plný výživných informácií. Nezmeškajte náš obsah a zostaňte v obraze.

Author avatar
Patrik Vavrovič
Už viac ako 7 rokov aktívne žije content marketingom. V CF-ku pôsobí od jeho vzniku na pozícii Managing Director a dozerá na strategický priebeh projektov. Vyštudoval marketing na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Dnes pravidelne prednáša na marketingových konferenciách – mohli ste ho vidieť napr. na viacerých ročníkoch Digital Rulezz. Ako bývalý aktívny športovec aj dnes trávi svoj voľný čas najmä športom, je zároveň dobrovoľným hasičom a čas si kráti aj hrou na klavíri.